FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og -fond, samt FilmCamp og ISFI.

Organisasjonen har som mål å sikre og styrke sentrene og fondenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken.


Kontaktpersoner

Tom Eilertsen – styreleder
+47 907 92 550
Line Selfors – adm.leder
+47 411 92 306

post@filmreg.no